ביקור משפחת שטינמץ ונציגי קרן תמי בקמפוס

מאי 2023