הצגת היחיד "סטיגמטה" של החוג לתיאטרון ותוכנית אופקים בבית הספר לאומנויות