השקת אתֶנה - המועדון האקדמי של ידידות אוניברסיטת חיפה

מאי 2023

בהשתתפות סגנית נשיא ודיקנית למחקר ופיתוח פרופ' מונא מארון, חוג סגול לנוירוביולוגיה, אוניברסיטת חיפה