חנוכת אוסף כלי הנגינה של עמירם זמני ז"ל בחלון הראווה של ספריית יונס וסוראיה נזריאן