עשייה חברתית באקדמיה


הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בראשות פרופ' נויה רימלט ופרופ' שולמית אלמוג בפקולטה למשפטים


העצמת נשים וקידום שוויון מגדרי במרחב האקדמי והציבורי


פרופ' נויה רימלט

פרופ' נויה רימלט

פרופ' שולמית אלמוג

פרופ' שולמית אלמוג

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית, בהובלתן של פרופ’ נויה רימלט ופרופ’ שולמית אלמוג, משמש כבימה אקדמית לקידום מחקר, הוראה ועיצוב מדיניות ציבורית בנושאים של אי שוויון מגדרי. הפורום שם לו למטרה להוביל לגיבוש סדר יום מגדרי, תוך התמקדות במשפט ככלי מרכזי להנעת רפורמות שתכליתן העצמת נשים וקידום השוויון המגדרי בישראל.

הפורום הוקם בשנת 2014 בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. בפעילותו הוא משלב בין פיתוח ידע לעבודת שטח בסביבה אקדמית מפרה בתחום המגדר. הפורום פועל בזירה האקדמית באמצעות הוראה ומחקר רב-תחומי, ומתמקד בניתוח מגדרי של המשפט בדגש על איתור של חסמים לשינוי ודרכים להתמודד עימם. 

מחוץ לזירה האקדמית, הפורום פועל להפצת ידע רלוונטי בקרב מקבלי החלטות, וחותר להשתתפות פעילה בעיצוב המדיניות הציבורית בתחום השוויון המגדרי ובקידום פרויקטים שבמרכזם חיבור בין תיאוריה לעשייה פמיניסטית.פעילות הפורום:


הגנה על זכות האישה על גופה והרחבת הנגישות להפסקות הריון:

מחקר: הכנת דו"ח מקיף בנושא חסמים וכשלים בהסדרי הפסקת הריון בישראל המבוסס על "פרויקט עדות" שהפורום יזם וקידם. כחלק מהפרויקט נאספו עדויות של 178 נשים שעברו הפסקת הריון, וכן של נשות מקצוע המלוות הליכים של הפסקת הריון בישראל.

שינוי ההנחיות המנהליות והרחבת הנגישות להפסקות הריון בישראל: הפורום תרם להקמתו של צוות בדיקה מקצועי במשרד הבריאות, וסייע בגיבוש הנחיות מנהליות חדשות המאפשרות גישה קלה ומכבדת יותר להפסקת הריון. כחלק מהשינוי, בוטלה הדרישה להמצאת אישור פסיכיאטרי כתנאי לקבלת אישור להפסקת היריון בעילה של נזק נפשי. בנוסף, פגישה עם עובדת סוציאלית לפני הפסקת ההיריון הוגדרה מחדש כזכות של האישה, ולא כחובה המוטלת עליה. ההנחיות החדשות גם קובעות, כי אין לעכב ביצועה של הפסקת הריון ויש לבצעה "בהקדם האפשרי" לאחר אישור הוועדה.

הטמעת השינויים בשטח: באמצעות מתן מידע וחוו"ד משפטית לארגונים ולעובדות סוציאליות המלוות נשים בהליכים להפסקת הריון.

שיתוף פעולה עם קואליציית ארגוני נשים לשינוי החוק הקיים.

שיתוף פעולה עם קואליציית ארגוני נשים להפקת קמפיין, שכלל עצומה, סרטון, ואתר אינטרנט, שמספק מידע אמין ומקיף לנשים הנדרשות להליכי הפסקת הריון.

קיום כנסים, אירועים וראיונות בתקשורת בארץ ובעולם.


שוויון מגדרי באקדמיה:

ייזום פרויקט בינלאומי משותף עם אוניברסיטת ליל בצרפת ועם המערך למגוון, הוגנות ושוויון בנושא הוגנות מגדרית. הרצאות מתוך הפרויקט זמינות לצפייה בערוץ היוטיוב של הפורום.

מתוך קמפיין שינוי נהלי הפסקת הריון

מתוך קמפיין שינוי נהלי הפסקת הריון


שר הבריאות הורוביץ התומך במחאה

תמונה קבוצתית מתוך פרויקט בינלאומי משותף עם אוניברסיטת ליל בצרפת

מתוך פרויקט בינלאומי משותף עם אוניברסיטת ליל בצרפת


קידום מחקר בנושא שוויון מגדרי בשוק העבודה בישראל:

הענקת מענקים כספיים לחמש הצעות מחקר מצטיינות בתחום של שוויון מגדרי בשוק העבודה בישראל, הכוללות המלצות אופרטיביות וכלים מעשיים לשינוי.

הענקת פרסים לחוקרים וחוקרות מהארץ ומהעולם עבור מחקרים מקוריים בנושא הוגנות מגדרית באקדמיה.

השתתפות בפרויקט מחקר אירופאי שעסק בהשמעת קולם של חוקרים צעירים בנושא שוויון מגדרי: Cost Action - Making Young Researchers' Voices Heard for Gender Equality


תמונת כנס שוויון בעבודה

מתוך כנס שוויון בעבודה

קיום שולחן עגול להצגת ממצאי המחקרים הזוכים. תקצירי המחקרים זמינים לעיון באתר הפורום.


אקדמיה מחוברת לשטח הפמיניסטי:

שיתוף פעולה עם ארגוני נשים בישראל בהקשר לפגיעה המסתמנת בזכויות נשים כתוצאה מההפיכה המשטרית בישראל. נקיטת יוזמות של הפגנות נשים, שביתות נשים ופניות לנשיא המדינה ולראשי הסיעות להבטחת ייצוג הולם של נשים בתהליכי המו"מ לפשרה.

שיתוף פעולה עם הקליניקה למשפט ופמיניזם באוניברסיטת חיפה ועם העמותות "לדעת לבחור נכון" ו"דלת פתוחה", לגיבוש קורס הכשרה מקצועית של סטודנטיות בקליניקה המשפטית, שיאפשר ליווי של נשים הנזקקות להפסקות הריון בכל השלבים הבירוקרטיים והאחרים של התהליך.

עצומה

הרצאות לבני ובנות נוער בנושא דמוקרטיה וזכויות נשים.

פרויקטים לעידוד ביטוי והשתתפות של ילדות ונערות בתחומים של זהות, זכויות ושוויון מגדרי.

עצומה לדרישה לשינוי שמה של "הוועדה לזכויות הילד" לשם מכליל מגדרית. קישור לעמוד העצומה   https://www.atzuma.co.il/addagirl.


ארגון כנסים בינלאומיים:

"Routes of Ruths - Women Pursuers of Justice" - בשיתוף עם מרכז צ'רני לדיפלומטיה, אוקטובר 2020. אירוע לציון מורשתן של פרופ' רות גביזון ושופטת בית המשפט העליון האמריקאי רות ביידר גינסבורג שהלכו לעולמן בשנה הקודמת.​

"בקרת נזקים? שוויון מגדרי אחרי תקופת טראמפ" - ערב עיון בינלאומי שעסק בהשפעות של התרבות השלטונית בתקופת טראמפ על מצב השוויון המגדרי ועל מעמדן של נשים בארה"ב ובעולם.

תמונת כנס טראמפ

אירוע בשגרירות קנדה

עם שגרירת קנדה בישראל הגב' ליסה סטדלבאוור

The Handmaid's Tale and Contemporary Dilemmas of Gender Equality: Revisiting Margaret Atwood's Dystopian Novel - שיח על הרלוונטיות של הדיסטופיה המגדרית של מרגרט אטווד לימינו. האירוע נערך בשיתוף פעולה עם שגרירות קנדה בישראל והתקיים במעונה הרשמי של השגרירה.

"מגדר, הפלות והזווית היהודית: מבט משווה – ישראל וארצות הברית" - שני מפגשים מקוונים שנערכו בשיתוף עם מכון הדסה-ברנדיס בארה"ב. המפגש הראשון והמפגש השני זמינים לצפייה באתר הפורום.

 אי השוויון המגדרי בישראל ניכר כמעט בכל אספקט של חיינו - בבריאות, בחינוך, בכלכלה, בשוק התעסוקה, באקדמיה, במשפחה, בפוליטיקה ובמרחב הציבורי.

קידום שוויון מגדרי במוקדי קבלת החלטות מתבסס על ידע מחקרי ומשפטי מהימן ומקיף, על חינוך ועל מודעות ציבורית. נדרשים מימון ותמיכה לעידוד המחקר, ליצירת שיתופי פעולה וקידום רפורמות בחקיקה, וכן ליצירת שינויים בשטח.

לפרטים אודות אפשרויות התמיכה בפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית ניתן לפנות אל אגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה, וכן למנהלות המשותפות של הפורום.


לקבלת פרטים אודות פעילות הפורום:

מנהלות הפורום:

פרופ' נויה רימלט:

nrimalt@law.haifa.ac.il

פרופ' שולמית אלמוג:

almog.shulamit@gmail.com

רכזות אקדמיות של הפורום:

עו"ד שלומית פלדמן:

shlomitrfb1@gmail.com

מיה אשכנזי:

maya_ash@netvision.net.il

אתר הפורום:

https://law.haifa.ac.il/2021/10/06/migdarn/


הפורום ברשתות החברתיות:
קישור לסרטונים נוספים של הפורום:


לפרטים אודות אפשרויות התמיכה בפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית - ניתן לפנות אלינו באגודת הידידים בדרכים הבאות:

  • אליענה דן, מנכ"לית האגודה - בטלפון: 052-8336555 או במייל: elianadan@univ.haifa.ac.il
  • חיה רודוי, מנהלת שותפויות ופיתוח משאבים - בטלפון: 04-8249780 או במייל:  hrodoy@univ.haifa.ac.il