עשייה חברתית באקדמיה


תכנית 'יחד איתן' להנגשת השכלה גבוהה לנשים מהמגזר הערבי והדרוזי


מוביליות חברתית באמצעות השכלה גבוהה


תכנית 'יחד איתן' היא יוזמה לשילוב נשים דרוזיות וערביות בגילאי 65-30 בתכנית לימודים ייעודית שמספקת לסטודנטיות ליווי רב-תחומי וסיוע בהתגברות על חסמים לאורך כל מסלול הלימודים. מטרת התכנית להעצים ולקדם את מעמדן של נשים בחברה הערבית והדרוזית, באמצעות הנגשת השכלה גבוהה.

היוזמה מעוגנת בהתחייבות שאוניברסיטת חיפה קיבלה על עצמה, לאמץ את עקרונות הפיתוח בר-הקיימה שמתווה ארגון האומות המאוחדות, ביניהם, צמצום אי-השוויון (יעד #10), הבטחת חינוך איכותי, כולל ושוויוני, וקידום הזדמנויות למידה לאורך החיים (יעד #4) והבטחת שוויון מגדרי (יעד #5). התחייבות זו והיוזמות המתממשות באוניברסיטה במסגרתה, ממחישות את הערך המוסף של האקדמיה, כחממה להעצמת אוכלוסיות מודרות וליצירת חברה בריאה, שוויונית ודמוקרטית יותר בפריפריה הצפונית של מדינת ישראל.


ההתפתחות המואצת של המדע, הטכנולוגיה והכלכלה בעידן המודרני, חוללה תמורות ושינויים רבים גם במעמד האישה בחברה הערבית. מדו״ח של הלמ״ס לשנים 2020/2019 עולה כי מתוך כלל הסטודנטים הערבים בישראל, אחוז הנשים שלמדו לתואר ראשון עמד על 58.5% ואולם, פוטנציאל זה אינו מגיע לכלל מיצוי. המחויבות למוסכמות המסורתיות ומגבלות חברתיות ומשפחתיות, מונעות מנשים בחברה הערבית להגיע לאקדמיה ולממש את שאיפותיהן לרכישת השכלה גבוהה. בכך נבלמת צמיחתן האישית ונחסמת גם האפשרות להתפתחותן המקצועית.

בזכות היותה האוניברסיטה היחידה בצפון הארץ, קהיליית אוניברסיטת חיפה מורכבת במידה רבה מתושבי הגליל והפריפריה. במובן זה, היא מהווה כור היתוך ומביאה לידי ביטוי את פסיפס הישראליות על שלל גווניו – עולים חדשים לצד ילידי הארץ, בני העדה הדרוזית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, בעלי השקפות עולם שונות ומגוונות. הקמפוס מזמן מפגש מקרב ובלתי אמצעי בין סטודנטים מכל שדירות האוכלוסייה.


באוניברסיטה ניסיון רב שנים וידע מצטבר נרחב, בשילוב סטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית. רבים מהסטודנטים הערבים הלומדים באוניברסיטת חיפה הם דור ראשון להשכלה גבוהה, תושבי הפריפריה הצפונית, חלקם הגדול מתמודד עם פערי ידע ושפה, עם חוסר במיומנויות למידה בסיסיות ועם אתגרים כלכליים ואישיים מורכבים. מתוך מחויבות לקידום שוויון הזדמנויות באקדמיה, נבנה בדקנאט הסטודנטים לאורך השנים, מערך תמיכה רב-תחומי בעל יכולת מוכחת במתן מעטפת שירותים מקצועיים התומכים בסטודנטים מהחברה הערבית לאורך לימודיהם לתואר ומסייעים בשילובם ולהצלחתם.


את התכנית מובילים פרופ׳ גור אלרואי, רקטור האוניברסיטה, וגב׳ סמירה עזאם, סגנית ראש מועצת עוספיא ויו"ר ועדת החינוך.

תכנית הלימודים הייחודית משלבת מכינה, לימודים לתואר ראשון בחוג ללימודים רב-תחומיים וקורס מקצועי המקנה כלים להשתלבות בתעסוקה. בנוסף, התכנית מספקת למשתתפות מעטפת הכוללת רכזת-יועצת מלווה, חונכות אקדמית, ייעוץ פסיכולוגי, סדנאות להקניית מיומנויות אקדמיות והרגלי למידה ועוד. בסיומו של המסלול יוענק למשתתפות תואר בוגר אשר יסלול בפניהן את הדרך לשוק העבודה ולשיפור מעמדן החברתי.

שני המחזורים הראשונים של התכנית נמצאים בעיצומם, ולומדות בהם כיום כ 35- נשים, בשנה הראשונה והשניה ללימודים. חלקן נדרשו בשלב הראשון להשלים מכינה קדם-אקדמית לצורך השלמת תעודת הבגרות. כל חברות הקבוצה חולמות ללמוד ולהשיג תואר אקדמי, ומאידך, כולן מתמודדות עם חששות כבדים וקשיים המערערים את האמון שלהן ביכולתן לעמוד באתגר.

סמירה עזאםהאתגרים שחוות המשתתפות ומקבלים מענה במסגרת התוכנית:

על אף הרצון הרב של כלל הגורמים המעורבים והנכונות לעשות את המיטב, ההשתלבות בלימודים אקדמיים מציבים בפני המשתתפות אתגרים מגוונים ולא פשוטים:

האתגר הכלכלי – זהו האתגר המעמיד את הנשים בסכנת נשירה מתמדת מתכנית הלימודים. רוב הנשים בקבוצה הן עקרות בית או עובדות משק בית. חלקן גרושות, אלמנות, ויש שמתמודדות עם בעיות בריאותיות של אחד מבני המשפחה. לימודים אקדמיים הם עבורן מותרות הנתפשים כ״תוספת״ ולא כעשייה חיונית.

האתגר הלימודי – המשתתפות בתכנית הן נשים שנשרו מספסל הלימודים לפני זמן רב. עליהן לסגל לעצמן מחדש (או לראשונה) הרגלים ומיומנויות למידה. לכך נוספת התמודדות עם קושי לשוני ועם פערי ידע ניכרים בשפות עברית ואנגלית (שידיעתן מהווה תנאי הכרחי לקבלת התואר). המכינה מסייעת אמנם בהכנה ללימודים, אך המשתתפות זקוקות לסיוע לימודי אינטנסיבי ורציף, כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם מכלול הקשיים לאורך מסלול הלימודים.

האתגר הרגשי – המעבר מחיי הכפר המוכרים ללימודים בקמפוס, תוך הכרח להסתגל לפערים תרבותיים, תפישתיים ושפתיים, עלול ללבות תסכול רב הפוגע בסיכוייהן של הסטודנטיות לצלוח את המסלול עד לסיומו. המשתתפות זקוקות לתמיכה רגשית אינטנסיבית, לפחות בשנת לימודיהן הראשונה.


הצלחת התכנית טמונה במידה רבה ביכולתן של הנשים להתגבר על מכלול הקשיים הניצבים בפניהן, וביכולתה של האוניברסיטה להעמיד לרשותן את הסיוע והתמיכה הנחוצים.


מעטפת הליווי האקדמי והאישי:

רכזת-יועצת מלווה – הרכזת מקיימת מפגשים שבועיים עם כל אחת מהסטודנטיות לאורך כל הלימודים לתואר. היא מלווה את פרויקט החונכות ומקשרת בין הסטודנטיות לבין גורמי הסיוע האקדמי הדרוש לכל אחת מהן באופן אישי. בנוסף, הרכזת מתווכת ומסייעת לחברות הקבוצה אל מול גורמי המכינה, החוג ודיקנאט הסטודנטים.

הכנה ללימודים – אוריינות אקדמית. על מנת להקל על כניסתן של הסטודנטיות לאקדמיה, מתקיימת סדנה בת כשעתיים הכוללת סיור בקמפוס, מידע אודות שירותים לסטודנט (חובות וזכויות), נהלים אקדמיים, הכרת מערכת מודל (MOODLE), הצגת שירותי הספרייה ועוד. הסדנה מתקיימת בהנחיית צוות היחידה למצוינות אקדמית.

חונכות אקדמית – כחלק מתהליך הליווי של הסטודנטיות, החל מהמכינה ולאורך הסמסטר הראשון והשני ללימודיהן, כל אחת מהן מלווה על-ידי חונכת אישית אקדמית בהיקף של 100 שעות בשנה.

שיעורי עזר – לאורך הלימודים במכינה ולתואר ראשון, הסטודנטיות זכאיות לליווי אקדמי בהיקף של 20 שעות בכל סמסטר (א'+ב') ו-10 שעות נוספות בסמסטר קיץ (50 שעות בשנה סה"כ). שיעורי העזר מתקיימים בהוראת סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות או מתארים מתקדמים.

קורסי תגבור באנגלית ובעברית – על הסטודנטיות להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף סמסטר א' בשנה השנייה ללימודיהן על מנת שתוכלנה להתקדם במסלול הלימודים ולהשתתף בסמינריונים. במקביל לשיעורים בכיתה, התכנית מציעה קורסי תגבור קבוצתיים הכוללים 10 מפגשים בני שעתיים שבועיות בקבוצות קטנות של כ-10 סטודנטיות. השירות ניתן לסטודנטיות ללא עלות.


סדנאות להקניית מיומנויות אקדמיות – במהלך הלימודים מתקיימות סדנאות שונות להקניית כלים ומיומנויות אקדמיים – ארגון זמן, אסטרטגיות למידה, כתיבה אקדמית, הכנה לבחינות, התמודדות עם הצלחה וכישלון ועוד.

ייעוץ להרגלי למידה – הסטודנטיות זכאיות לייעוץ המרכז הקליני של דיקנאט הסטודנטים בנושא הרגלי למידה. במסגרת הייעוץ הן מקבלות הדרכה ורוכשות מיומנויות אקדמיות בסיסיות – בניית לוח זמנים וארגון זמן בלמידה, אסטרטגיות לשיפור זיכרון, קריאה אקטיבית של מאמרים, סיכום הרצאות וכתיבה עיונית אקדמית.

טיפול פסיכולוגי ביחידה לייעוץ פסיכולוגי – סטודנטיות המשתתפות בתכנית זכאיות לטיפול פסיכולוגי מסובסד הניתן ביחידה לייעוץ פסיכולוגי של אוניברסיטת חיפה. הסטודנטיות רשאיות לפנות לטיפול בהיקף של עד 10 מפגשים, הממומן ברובו על-ידי היחידה למצוינות אקדמית.

אבחון לקויות למידה והפרעות קשב ביחידת יה"ל – היחידה למצוינות אקדמית מפנה ומממנת אבחון בעלות מלאה (כ-1450 ₪ לאבחון) לסטודנטיות הזקוקות להתאמות עקב לקויות למידה ו/או הפרעות קשב, ביחידת יה"ל באוניברסיטת חיפה.

תוספת זמן במבחנים – הסטודנטיות זכאיות לתוספת זמן בבחינות, במהלך לימודיהן במכינה ובשנה הראשונה ללימודיהן האקדמיים. סטודנטיות בנות 50 ומעלה, זכאיות לתוספת זמן נוספת. ההתאמות מתואמות ומאושרות על-ידי מזכירות המכינה והחוג.


שירותים אלה חיוניים על מנת לסייע למשתתפות בהשלמת לימודיהן האקדמיים בהצלחה, ובכך להעצים ולקדם נשים מהחברה הערבית והדרוזית, לממש את חתירתה של האוניברסיטה לשוויון הזדמנויות בתחום ההשכלה הגבוהה ולתמוך במסעה האישי של כל אחת מהסטודנטיות.

התכנית התמקדה עד כה בקבוצת נשים מעוספיא, ויש כוונה להרחיבה כך שתינתן ההזדמנות לנשים מהחברה הערבית והדרוזית בכל רחבי הארץ. התכנית מבוקשת מאוד ונשים רבות נוספות מעוניינות להתקבל לתכנית בשנת הלימודים הבאה.

לתכנית גויסה תמיכה ראשונית מטעם מועצת עוספיא ומספר תורמים פרטיים, אך נדרשים משאבים נוספים. אגודת הידידים מגייסת בימים אלו תמיכה עבור התכנית. הצרכים המרכזיים הם מלגות לסטודנטיות, סיוע במימון שירותי המעטפת בתכנית ומימון שיעורי העזר והחונכות האקדמית.

 

לפרטים אודות אפשרויות התמיכה בתכנית 'יחד איתן' להנגשת השכלה גבוהה לנשים מהמגזר הערבי והדרוזי - ניתן לפנות אלינו באגודת הידידים בדרכים הבאות:

  • אליענה דן, מנכ"לית האגודה - בטלפון: 052-8336555 או במייל: elianadan@univ.haifa.ac.il
  • חיה רודוי, מנהלת שותפויות ופיתוח משאבים - בטלפון: 04-8249780 או במייל:  hrodoy@univ.haifa.ac.il