יום זרקור במסלול לראיית חשבון, החוג לכלכלה - הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים מטעם משרדי ראיית החשבון: PwC, דלויט Deloitte, ארנסט אנד יאנג EY, פאהן קנה Grant Thornton, זיו האפט BDO וסומך חייקין KPMG

אוקטובר 2022