קבלת פנים חגיגית בביתם של ידידי האוניברסיטה סמי וטובה סגול לכבוד מרינה אברמוביץ' ומשה ספדי, מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד

נובמבר 2022