דצמבר 2023

הרצאה של פרופ' אדר בן-אליהו, אוניברסיטת חיפה

מרכזת המועדון: הגב' שושי ורה