ינואר 2024

הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים מטעם משרדי ראיית החשבון:

PwC, דלויט Deloitte, ארנסט אנד יאנג EY, פאהן קנה Grant Thornton, זיו האפט BDO, סומך חייקין KPMG ו-MAZARS