יולי 2023

בהשתתפות ד"ר דנה זרחין, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה